درباره ما

شرکت «کارتن‌سازی تمدن کرج» در سال 1373 توسط سهامداران سابق تاسیس گردید و با تغییر وتحولاتی چند، هئیت مدیره فعلی در سال 1386 با خریداری سهام شرکت فعالیت خود را آغاز نمود. مدیریت فعلی از سال 1374 در صنعت کارتن در قالب شخصیت حقوقی با عنوان «کارتن‌سازی عامری» دارای تجارب بسیار بالایی در زمینه تولید و فروش‌کارتن بوده‌اند و همین تجربیات باعث موفقیت نسبی شرکت گردیده است.
در سال 1387 با انجام تحقیقات گسترده در مورد ماشین‌های ورق‌سازی و همچنین انجام مطالعات دقیق  و نیازسنجی کارخانجات مصرف کننده، در نهایت هئیت مدیره به این نتیجه رسید که بایستی از تکنولوژیی در صنعت ورق‌سازی استفاده نمایدکه با استفاده از کاغذ‌های تولید داخل و یا وارداتی، کیفیتی متمایز از سایر ماشین‌های ورق سازی موجود داشته باشد. در همین راستا اقدام به واردات یک خط تولید ورق کارتن، ساخت کشور روسیه نمود که کیفیت محصول ماشین مذکور حداقل 30% از سایر ماشین‌های کوری گیتور یا ورق سازی با کاغذ‌های مشابه بهتر خواهد  بود. (ماشین‌های چینی، تایوانی، هندی و اروپایی )