شرکت <<کارتن سازی تمدن کرج>>در سال 1373 توسط سهامداران سابق تاسیس گردید و با تغییر و تحولاتی چند،هیئت مدیره فعلی در سال 1386 با خریداری سهام شرکت فعالیت خود را آغاز نمود.مدیریت فعلی از سال 1374 در صنعت کارتن در قالب شخصیت حقوقی با عنوان <<کارتن سازی عامری>> دارای تجارب بسیار بالایی در زمینه تولید و فروش کارتن بوده اند و همین تجربیات باعث موفقیت نسبی شرکت گردیده است. ...
مشتریان